Laerskool Duiwelskloof | Primary School

Graad 1 Opedag

H/V Mentz- en Bothastraat, Duiwelskloof 0835

Stuur E-pos

015 309 9218

Die geskiedenis van Laerskool Duiwelskloof

Op 11 April 1917 het Mnr. G van Dyk as hoof die eerste skooltjie op Duiwelskloof geopen met die inskrywing van 19 seuns en 14 dogters.  Kort daarna was daar 55 leerlinge, en op 22 Oktober 1917 was daar 72 leerlinge op register.

In 1918 is Mnr. F Barnard aangestel as skoolhoof en hy is bygestaan deur Mej. MM Marais as assistent.  September daardie jaar, tydens ‘n skoolkomitee-vergadering, is besluit om ‘n koshuis oop te maak.

Met die griepepidemie van 1918 moes die skool sluit, en is die koshuis ingerig as ‘n hospitaal.  Die getalle het as gevolg hiervan verminder na tot 36 leerlinge.  Dieselfde het gebeur in 1922.

Vandaar het die skool gegroei en nuwe hoogtes bereik met die vestiging van sportfasiliteite, tuine, fondsinsamelings en die dra van skooluniforms.

Die 50ste verjaarsdag van die laerskool in Oktober 1967, was ‘n groot hoogtepunt.

Laerskool Duiwelskloof het vanaf 1 Augustus 1992 begin funksioneer as Model C staatsondersteunende skool en teen einde 1992 sluit die koshuis sy deure.

11 Januarie 1995 is ‘n geskiedkundige dag vir ons skool aangesien daar toe 53 leerlinge uit ander kultuurgroepe vir die eerste keer tot die skool toegelaat word.

Die eerste Graad R’e het in Januarie 2009 begin met Me. Estie Matthee en Me. Yolinda Marais as onderwyseresse.

Vandag is Laerskool Duiwelskloof baie trots op sy leerlinge en bied verskeie aktiwiteite, sporte en vakke om elke op kind se individulele talente te bou. 

Vandaar die visie “Waar elkeen iemand is!”